Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon met 1,6% verhoogt. Jaarlijks wordt het wettelijk minimumloon twee keer gewijzigd. Zowel op 1 januari als op 1 juli vindt deze wijziging plaats.

Wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2020
Normale arbeidsduur is de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is er sprake van een fulltime dienstverband van 36, 38 of 40 uur per week.

Voor werknemers van 21 jaar of ouder is het brutominimumloon gestegen van 10,05 naar 10,21, op basis van een 38-urige werkweek. Kijk voor meer informatie over WML op de website van rijksoverheid.

wml-verhoging-vzm