Huisvesting arbeidsmigranten Groendalseweg 16

In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa. Deze arbeidsmigranten, ook wel EU-flexwerkers, leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse en lokale economie. Ook de glastuinbouwbedrijven in Bleiswijk werken met arbeidsmigranten. De beschikbaarheid van deze werknemers is belangrijk. Een voorwaarde hiervoor is dat zij een comfortabele woonruimte hebben, dichtbij hun werk. Op dit moment is er in Bleiswijk onvoldoende woonruimte voor deze mensen. Zij wonen vaak ver van hun werk af en moeten lang reizen om op hun werk te komen. Dit is een onwenselijke situatie.

T.V.A. Growers B.V. (TVA) heeft drie glastuinbouwbedrijven in Lansingerland. In het hoogseizoen werken daar 120 arbeidsmigranten. In de meest rustige perioden zijn dat er 30.

TVA wil op eigen grond, aan de Groendalseweg 16, in Bleiswijk een aantal woonruimten bouwen voor hun werknemers. Het bedrijf wil de woonruimten professioneel laten beheren door een partij die hierin veel ervaring heeft. Daarom wordt samengewerkt met VZM Uitzendgroep B.V. (VZM). Er moet zo min mogelijk overlast voor de omgeving zijn. Daarom is orde en netheid belangrijk. TVA gebruikt hiervoor graag de kennis en ervaring van VZM.

Op deze webpagina vindt u uitgebreide informatie over het plan. De webpagina blijft constant up-to-date. Ook heeft u ruimte om uw mening te geven over het plan. Daarover leest u verderop deze pagina meer.

Waarom deze woningen?

Arbeidsmigranten komen meestal naar Nederland puur en alleen om te werken. Het is voor deze mensen daarom belangrijk om dichtbij hun werk te wonen. Er is een toenemende vraag naar woningen voor deze arbeiders. Op dit kan niet aan de vraag worden voldaan. De werknemers wonen ver van hun werk af en moeten lang reizen om op tijd op hun werk te komen. De ruimte aan de Groendalseweg 16 biedt voor de medewerkers van TVA de ideale mogelijkheid om dichtbij het werk te wonen. We streven ernaar vaste, betrouwbare werknemers te selecteren. Zij zijn heel belangrijk voor de bedrijfsvoering van TVA. Deze medewerkers komen in aanmerking voor huisvesting dichtbij van hun werk, omdat we geloven in het creëren van een ondersteunende en gemakkelijke werkomgeving voor hen.

Waar komt de nieuwe huisvestinglocatie?

Het stuk grond aan de Groendalseweg 16 is eigendom van glastuinbouwbedrijf TVA. Het wordt nu gebruikt als grasland, want de grond kan niet gebruikt worden voor de glastuinbouw. Dit is eerder onderzocht. Daarom is dit stuk grasland uitermate geschikt om te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De huisvestingslocatie ligt vlakbij de ingang van TVA. De medewerkers kunnen dus lopend naar hun werk aan de Groendalseweg 16. Als ze werkzaam zijn op één van de andere bedrijfslocaties van TVA in Lansingerland, dan kunnen ze daar op de fiets heen. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door een fietsplan.

Afbeelding 1: Luchtfoto van de locatie (bron: Google-Earth) De rode cirkel geeft de beoogde locatie weer

Afbeelding 2: Foto van het betreffende perceel (bron: Cyclomedia Street Smart Viewer)

Afbeelding 3: Situatieschets

Hoe zien de woningen eruit?

De beoogde huisvestingslocatie wordt gebouwd voor het verblijf van 30-32 arbeidsmigranten. Het wordt één gebouw dat uit meerdere appartementen bestaat. En het is twee lagen hoog. De huisvestingslocatie moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Het is belangrijk dat de bewoners mentaal en fysiek gezond zijn en blijven.

Per bewoner is een ruimte van minimaal 15 m² beschikbaar. Dit is inclusief de slaapkamer. Elk appartement wordt bewoond door 2-4 arbeidsmigranten. En het beschikt over een eigen woonkamer, eetgedeelte, keuken, badkamer met toilet en 1 persoons slaapkamers. Ook is er een TV/internet aansluiting. Eén van de tussenwanden tussen de slaapkamers is een flexibele wand Zo kan er eenvoudig een tweepersoonskamer gemaakt worden van 2 eenpersoonskamer. Bijvoorbeeld als het verzoek komt dat twee mensen samen willen wonen.

De grond waar de woningen komen ligt aan een doorgaande weg. Daarom zal er extra aandacht worden besteed aan de architectuur en de uitstraling van de locatie. Hieronder treft u een tekening uitgewerkt met een HBS (hout-skelet-bouw) wand. Aan de buitenkant van de wand kan je verschillende materialen aanbrengen. In de bijgevoegde tekeningen zijn er drie voorbeelden van verschillende houtsoorten te zien. Deze houtsoorten zijn op verschillende manieren te bewerken. Dat zie je rechts op afbeelding 4.

Afbeelding 4: Schetsontwerpen met verschillende soorten gevelmateriaal

We hebben ook voorbeelden toegevoegd van verschillende soorten groen aan de Groendalseweg. U ziet op afbeelding 5 zowel opties voor bomen als voor struiken. Voor op het terrein naast de woningen gaan we een keuze maken uit deze soorten begroeiing.  Het ontwerp zal later uitgewerkt worden. U kon via de online vragenlijst uw mening hierover geven. De vragenlijst is inmiddels gesloten.

Afbeelding 5: Verschillende soorten begroeiing voor naast de locatie

Voldoet de locatie aan de SNF-norm?

De huisvestingslocatie zal voldoen aan de eisen van de SNF-norm. Dit is onder andere terug te vinden in het ontwerp:

  • Elke bewoner heeft tenminste 3,5 m² vloeroppervlak aan slaapvertrek met daarin een bed van tenminste 80×200 cm, een kledingkast en een stoel.

De bewoners hebben minimaal 15 m² (12 m² is de SNF-norm) gebruiksoppervlak ter beschikking (inclusief de slaapkamer). Voor meer informatie over wat de SNF-norm precies is, verwijzen we u door naar de website van Stichting Normering Flexwonen.

Wie beheert de huisvestinglocatie?

VZM is verantwoordelijk voor het beheer van de huisvesting. Op elke woonlocatie wordt een bewoner aangewezen als beheerder, die al geruime tijd werkzaam is bij TVA. Deze beheerder is aanspreekpunt voor andere bewoners, bijvoorbeeld bij vragen over de woning zelf of zaken die zich buiten afspelen. VZM houdt toezicht op het in- en uitschrijven van de arbeidsmigranten. Ook registreert VZM alle klachten en meldingen die zij ontvangen, voeren inspecties uit.

Parkeren en verkeer

Op dit moment zijn er al arbeidsmigranten bij TVA werkzaam. Omdat zij nu op een grotere afstand van hun werkgebied wonen, komen ze met de auto naar het werk. Dit betekent dat het autogebruik in het gebied afneemt zodra de huisvestinglocatie is gebouwd. De arbeidsmigranten die op dit moment aan de Groendalseweg 16 werken gebruiken de bestaande parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt door de bewoners van de huisvestingslocatie. Er worden 3 extra parkeerplaatsen aangelegd, naast de huisvestingslocatie, zodat de arbeidsmigranten minder ver hoeven te lopen naar hun auto. Dit aantal parkeerplaatsen zal ruimvoldoende zijn.

Waarom doet VZM de uitvoering? 

VZM is een uitzendorganisatie die zich volledig richt op het makkelijker maken van arbeidsprocessen voor glastuinders. Wij werken veel met arbeidsmigranten. Het is erg belangrijk dat onze medewerkers fit en vitaal blijven. Een fijne woonruimte dichtbij werk is voor hen heel belangrijk. VZM is bij dit plan dan ook de initiatiefnemer en het eerste aanspreekpunt.

Wat is de rol van de gemeente?

VZM is verantwoordelijk voor het proces tot aan vergunningaanvraag. Er komt een vergunningaanvraag voor 15 jaar, conform het beleid van de gemeente Lansingerland. De gemeente heeft een centrale rol in de vergunningsprocedure. VZM werkt dus nauw samen met de gemeente.

Afbeelding 6: Situatieschets

Inloopbijeenkomst en online vragenlijst

Op dit moment zitten we in de ontwerpfase van het plan. De ontwerpfase is een belangrijke periode. Er zijn nog volop mogelijkheden voor aanpassingen aan het plan. Uw mening over de bouw en de exploitatie van de huisvesting is hierbij belangrijk. We gaan namelijk voor een aanpak op maat. Dat betekent dat omwonenden en andere betrokkenen kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden als de locatie wordt gebouwd en in bedrijf is. Waar mogelijk komen we aan deze wensen tegemoet. Tijdens de participatie konden omwonenden en andere betrokkenen op verschillende manieren laten weten wat zij belangrijk vinden. Zo konden zij de inloopbijeenkomst op 12 februari bezoeken. Ook konden zij hun mening geven via een online vragenlijst. Natuurlijk was het ook mogelijk om beide te doen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Mede op basis van de reacties die we ophalen, werken we het plan verder uit tot een definitief schetsontwerp. De uitkomsten van zowel de bijeenkomst, als de online vragenlijst delen we met u in een participatieverslag. Dit verslag zetten we online op deze website. Na de ontwerpfase en het definitieve schetsontwerp volgt de vergunningsprocedure, de bouwfase en de ingebruikname van de woningen. Via deze website houden we u op de hoogte over alle fasen. Tijdens het gehele project staan wij open voor uw vragen.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met VZM.
Ton van Bohemen
Emailadres: ton@vzmuitzendgroep.nl
Telefoonnummer 06-55822639