Inschrijfformulier

Vakkundig, betrouwbaar en snel. Zowel naar de klant als naar de uitzendkracht toe

1 Personal details

Burgerlijke staat:
Het emailadres zal worden gebruikt voor alle communicatie tussen VZM Uitzendgroep B.V. en de uitzendkracht. De uitzendkracht zal ervoor zorgen dat hij altijd toegang heeft tot dit emailadres en dat anderen geen gebruik van dit emailadres kunnen maken.
 

2 Adres in Nederland

 

3 Adres in buitenland

 

4 Loonheffingskorting

 
 
 
 

5 Identiteitsgegevens

 

6 GBA-verklaring

 
 
Indien gehuwd: Is uw partner woonachtig in Nederland?
 
 
 
 
 
 
 

7 Bank informatie

 

8 Vervoer

Rijbewijs:
Ja
 
Nee
 
 

9 Talen

 

10 Heeft u in het afgelopen jaar een uitkering ontvangen?

 
 
 
 

11 Woonruimte

 
 
 
 

12 ET

Maakt gebruik van ET?
 
 
 

13 Vakantiewerk

 
 
 
Zo ja, welke dagen ben je beschikbaar
 

14 Ervaring

 

De uitzendkracht begrijpt dat het onjuist en/of onvolledig invullen van dit inschrijvingsformulier gevolgen kan hebben voor de inschrijving, werkaanbiedingen door het uitzendbureau en de daaraan ten grondslag liggende uitzendovereenkomst. Eventuele, voor de uitzendkracht en/of het uitzendbureau, nadelige gevolgen van het onjuist en/of onvolledig invullen van het inschrijfformulier komen geheel voor rekening en risico van de uitzendkracht.

De bovenstaande gegevens zullen door het uitzendbureau vertrouwelijk worden behandeld en worden opgenomen in de geautomatiseerde databank van het uitzendbureau. Het uitzendbureau handelt daarbij conform het daaromtrent bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De uitzendkracht gaat ermee akkoord dat zijn identiteitsgegevens via het VZM Uitzendgroep BV-intranet aan de opdrachtgever ten behoeve van het verkrijgen van werk wordt versterkt.

De uitzendkracht geeft uitdrukkelijk toestemming tot het opslaan van zijn gegevens en het delen van deze gegevens met een potentiële inlener. Het inschrijfformulier (met een eventueel curriculum vitae) wordt 4 weken bewaard, welke termijn met 4 weken kan worden verlengd. Uitzendkracht geeft uitdrukkelijk toestemming tot het verlengen van een periode van 4 weken.

Zodra de uitzendkracht binnen deze periode werkzaamheden zal gaan uitvoeren, zullen de gegevens worden bewaard tot 7 jaar na het einde van de laatste uitzendovereenkomst.

VZM Uitzendgroep BV, aangesloten bij de NBBU, is verplicht zich te houden aan alle gedragsnormen en kwaliteitseisen die voortvloeien uit de voorwaarden van de erkenningsregeling binnen de uitzendbranche, die wordt gecontroleerd volgens de normen van NEN 4400-1.

VZM Uitzendgroep B.V. maakt gebruik van gedigitaliseerde handtekeningen en daarom zal VZM Uitzendgroep B.V. alleen gebruik maken van het door uitzendkracht opgegeven emailadres.

Daar zullen ook machtigingen en overeenkomsten ter digitale ondertekening naartoe worden gestuurd. De uitzendkracht wordt verzocht om het document middels digitale ondertekening retour te sturen. Overeenkomsten die door de uitzendkracht niet binnen 14 dagen worden geretourneerd, maar waar de uitzendkracht wel uitvoering aan heeft gegeven (bijvoorbeeld omdat hij bij de inlener feitelijk is gaan werken) worden geacht door de uitzendkracht te zijn aanvaard. Hetzelfde geldt voor machtigingen.

Naar het door de uitzendkracht opgegeven emailadres zal een mutatieformulier worden gezonden. Op het mutatieformulier kan de uitzendkracht aangeven of de uitzendkracht vanaf het begin gebruik wil maken van de loonheffingskorting of niet. Tenzij de uitzendkracht aangeeft dat niet te willen, wordt van het toepassen van de heffingskorting uitgegaan. Eveneens kan de uitzendkracht op het mutatie , waarop kan worden aangegeven of uitzendkracht gebruik wil maken van Holland Zorg. Wanneer de uitzendkracht geen gebruik maakt van Holland Zorg, dient de uitzendkracht aan te geven waar hij voor ziektekosten verzekerd is binnen Nederland.

Alle formulieren en overeenkomsten zullen worden opgesteld in zowel de Nederlandse taal als de taal van de uitzendkrachten. De documenten zijn inhoudelijk identiek en vertaald door een professioneel vertaalbureau. Wanneer de uitzendkracht één van de twee talen zal ondertekenen, zal die ondertekening gelden voor beide talen. Het formulier en de overeenkomst in de Nederlandse taal zal bindend zijn omdat op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing is.

Door ondertekening van dit inschrijfformulier van 4 pagina's gaat de uitzendkracht akkoord met al het geen in dit inschrijfformulier is genoemd en is ingevuld, in het bijzonder de toestemming tot het bewaren en delen van zijn gegevens en de wijze van werken met de digitale handtekening en het toepassen van de loonheffingskorting, tenzij op het mutatieformulier anders wordt aangegeven.

 
 

Tevreden klanten aan het woord

Naast zijn flexibiliteit en bereikbaarheid, kan VZM op korte termijn de juiste mensen neerzetten.

Met vriendelijke groet,

Jacco van de Ende Paprikakwekerij J. C. v.d. Ende

Jacco van de Ende

Paprikakwekerij J. C. v.d. Ende

Tevreden klanten aan het woord

VZM is betrouwbaar en de service staat op een hoog niveau. Doe met een goed gevoel zaken met ze.

Met vriendelijke groet,

Wijnand Bos Gele paprikakwekerij

Wijnand Bos

Gele paprikakwekerij

Tevreden klanten aan het woord

VZM levert zowel de topper/draaiers als de paprikasnijders en dat vind ik een pluspunt. Dit totaal-concept bevalt mij erg goed.

Met vriendelijke groet,

Michiel Koolhaas Emma Cultures

Michiel Koolhaas

Emma Cultures

Tevreden klanten aan het woord

VZM reageert heel attent op onvoorziene situaties.


Jos van Paassen Komkommerkwekerij

Jos van Paassen

Komkommerkwekerij

Tevreden klanten aan het woord

De prijs en kwaliteit verhouding van VZM is goed. Zij reageren snel op mijn aanvragen voor ervaren paprikaplukkers.

Met vriendelijke groet,

Marcel Breugem MB Production B.V.

Marcel Breugem

MB Production B.V.

Tevreden klanten aan het woord

Welke vraag je ook stelt, er wordt meteen actie ondernomen en de administratie, bijv. facturering en info. over UZK's, is tijdig en correct.

Met vriendelijke groet,

H. J. Sonneveld & Zn. Piet Sonneveld Sonneveld Hydrangea

H. J. Sonneveld & Zn. Piet Sonneveld

Sonneveld Hydrangea